NA DRODZE cz. II

Na drodze – niezależnie jaka ona jest dochodzi do spotkań. Jedni przepychają się łokciami nie dostrzegając potrzeb współwędrowców, tratują ich, siłą usuwają z drogi. W związku z czym czasami dochodzi do ostrych konfliktów, walk a nawet zabójstw… To może właśnie o nich pisał Edward Stachura :
„ Człowiek człowiekowi wilkiem
Człowiek człowiekowi strykiem
(…)
Człowiek człowiekowi łomem
Człowiek człowiekowi gromem
(…)
Człowiek człowiekowi szpadą
Człowiek człowiekowi zdradą
(…)”
Inni znów unikając nieporozumień cicho przechodzą obok, wolą nie angażować się w konflikty, stają się niewidocznymi cieniami. Czasami ludzie wspierają się, pomagają sobie, ocierają twarz, łzy… Oddają nawet cały swój dobytek aby wesprzeć potrzebującego, bywa, że poświęcają dla niego swoje życie .. Takich przykładów w literaturze i w życiu jest wiele. Trudno jednoznacznie powiedzieć, których jest więcej. Niemen śpiewał, że „…ludzi dobrej woli jest więcej…” . Najgłośniej jest jednak o tych, którzy zadają ból, krzywdzą. Najczęściej słyszy się bowiem o zabójstwach, kradzieżach, oszustwach czy innych przewinieniach. Zło jest medialne. I dobrze się czuje nie tylko w naszej polskiej rzeczywistości. Chęć posiadania, gromadzenie bogactwa nieważne w jaki sposób zdobytego ma podkreślać władzę i pozycję. To temat znany człowiekowi od czasów jego istnienia.. Neron w drodze do Ancjum manifestując swoje bogactwo nie wiedział, że nadchodzi koniec jego rządów, epoki . Nowy świat, stał już u drzwi imperium. Wszystko ma swój kres.
Ale na drodze można tańczyć, śpiewać, grać i zabawiać innych. Dzielenie się szczęściem i miłością jest działaniem dającym radość i motywację do czynienia dobra. Wtedy ma miejsce kwestowanie dla potrzebujących, Wielka Orkiestra Świątecznej pomocy, czy inny rodzaj działalności charytatywnej .

Jak Ty zachowujesz się na swojej drodze życia? Do czego dążysz? Jakie są Twoje cele ? W jaki sposób traktujesz drugiego człowieka ?
Warto zadać sobie te i inne pytania. Jest wtedy szansa, że poznając siebie poznasz spotkanego na swojej drodze człowieka i będziesz wiedzieć jak z nim rozmawiać.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *